About Us

About Us

About Us

Welcome To

POWER TECHNOLOGY SUPPORT SOLUTION LIMITEDwww.support.in.th 

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย :ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์ เทคโนโลยี ซัพพอร์ต โซลูชั่น (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวนิติบุคคล ผู้เสียภาษีอากร : 0743563001751
เลขทะเบียนการค้าเลขที่ : 1365600002390

 • ให้บริการแบบ One-stop Service บริการครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกความต้องการในที่เดียว
 • เราคือ ผู้ให้บริการ ผู้ผลิต จำหน่าย นำเข้า สินค้า
อาทิ คอมพิวเตอร์ อะไหล่คอมพิวเตอร์และส่วนพ่วง เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์สื่อสาร มือถือ แท็ปเล็ต อุปกรณ์เสริมและส่วนพ่วงและจำหน่ายอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน อาทิ หมึกพิมพ์ กระดาษ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.และยังให้บริการด้านอื่นๆ อาทิ บริการซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ Onsite Service ที่บ้าน หรือ office และCondo ทุก​สถานที่ พร้อมทั้ง ให้ บริการซ่อมแซม ให้คำแนะนำบริการ และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้าน​ไอที ซ่อมและให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร มือถือ และอุปกรณ์ส่วนพ่วงรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ. บริการออกแบบและวางระบบเครือข่ายใน บ้าน สำนักงาน หรือองค์กร พร้อมทีมสนับสนุนด้านเทคนิคตลอดอายุสัญญาบริการ (ฟรีค่าประเมินค่าใช้จ่ายในการวางระบบ). บริการ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัท หรือร้านค้าออนไลน์ และจดทะเบียนโดเมนเนม VPS VPN ทั้ง IP ไทย และ IP ต่างประเทศ

"(Datacenter) ศูนย์กลางการจัดการและบริหารข้อมูลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต"


 (IDC) ชั้น 18 อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) 72 ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

มั่นใจด้วยบริการคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

ตอบรับความต้องการของกลุ่มสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ ประกันภัย รวมทั้งองค์กรชั้นนำองค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชนข้ามชาติ ที่การดำเนินธุรกิจแบบหยุดไม่ได้ แม้เพียงเสี้ยววินาที ต้องการจัดเก็บ และบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด ต้องการศูนย์รับรองจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ไม่คาดคิดที่ดีที่สุด

Internet Data Center ของเราเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายความเร็วสูง ประกอบด้วยระบบไฟฟ้าสำรองเสถียรภาพสูง การบริหารจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ ทั้ง Close Circuit TV (CCTV), Card Reader Access Control, Very Early Smoke Detector Apparatus (VESDA), สารดับเพลิง FM-200 และระบบทำความเย็นแบบ Precision ซึ่งสามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ

Maximum Bandwidth

 • ผู้นำด้านศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสู่โลกอินเตอร์เน็ต

International bandwidth (Cat THIX) 400 Mbps

Domestic bandwidth (Cat NIX) 10 Gbps

Guarantee 99.9% Availability

มั่นใจได้กับคุณภาพบริการด้วยสัญญารับประกัน SLA 99.9% No Downtime ด้วย SLA (Service Level Agreement) ที่ให้กับลูกค้าในระดับ 99.9% โดยมีระบบ Redundant ใน ทุก ๆ ส่วน

Comprehensive Security

 • เชื่อมั่นได้กับระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย High Security ใน 2 ระดับ

Network Security ได้วางระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) 2 ชั้น Dual firewall Architecture โดยใช้ Hardware firewall

จากผู้ผลิตชั้นนำของโลก

Physical Security ระบบกล้องวงจรปิด Close Circuit TV ในการตรวจผู้ที่เข้าออกภายในศูนย์ฯ ด้วยระบบควบคุมการเข้า-ออก ทั้งแบบ

Proximity และ Fingerprint พร้อมระบบป้องกันอัคคีภัยโดยมี VESDA ติดตั้งเป็นตัวเซ็นเซอร์

Excellenty Facility

 • สูงสุด ด้วยศักยภาพระบบไฟฟ้าและระบบทำความเย็น

ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเต็มประสิทธิภาพ ด้วยระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าอาคาร กสท โทรคมนาคม

จาก กฟน. สี่พระยา กับ กฟน. สุรวงค์ อีกทั้งภายในอาคารยังมีระบบไฟฟ้าสำรอง และอุปกรณ์ Power Generator

ระบบปรับอากาศและกระจายความเย็น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในห้องที่วาง Web Hosting Server อยู่ที่ประมาณ 15-20

องศาเซลเชียส โดยใช้เทคนิคการปล่อยลมเย็นใต้พื้น และความคุมความชื้นที่ระดับประมาณ 50%

Center of Internet Communication

 • ใกล้กว่า ISP อื่นใด สู่ศูนย์กลางอินเตอร์เน็ตของประเทศ

เชื่อมต่อด้วยศักยภาพ สู่ทั่วโลกของ International Internet Gateway (IIG) และ National Internet Exchange (NIX)

บนเครือข่ายเชื่อมโยงภายในชั้นเดียวกัน จึงทำให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการอินเตอร์เน็ต

24×7 Service

 • อุ่นใจกว่า ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดระดับมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง

CAT-IDC จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับประกาศนียบัตร(Certificate) จากองค์กรชั้นนำทางด้าน Hardware และ Software ของโลก

เช่น Microsoft, Cisco โดยพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ISO/IEC 27001:2011  INFORMATION SECURITY

ISO/IEC 27001:2013 INFORMATION TECHNOLOGY

ระบบ Network Infrastructure ระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพสูงในรูปแบบ Full Redundancy เพื่อป้องกันความเสี่ยง มีการออกระบบที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานให้ซึ่งกันและกัน หากอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสีย หรือหยุดการทำงาน ระบบก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ 

 • ระบบอำนวยความสะดวก (Facility)
 • มีระบบเครื่องปรับอากาศสำรอง (Redundancy Air Condition) เครื่องสำรองไฟ (UPS) และผลิตกระแสไฟฟ้า (Generator Set) ห้องควบคุมอุณหภูมิ ระบบตรวจจับความชื้น และระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตราฐานสากล พร้อมทำงานตลอด 24 ชม

 • ระบบความปลอดภัย (Security)
 • ด้าน Network Security มีความปลอดภัยสูงด้วย ระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) ทั้ง Hardware Software และ Policy Security
 • รวมถึงความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลไอทีที่มีการรักษาความปลอดภัยการเข้า-ออก ด้วยรหัสส่วนบุคคลและเครื่องแสกนลายนิ้วมือ หรือบัตรเพื่อความปลอดภัยมากถึง 2 เท่า บริหารจัดการระบบเข้า-ออกประตูทุกจุดผ่านระบบ Access Control พร้อมกล้องวงจรปิด ทั่วทุกจุด

 • ให้บริการแบบ One-stop Service บริการครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกความต้องการในที่เดียว
 • เช่น Trade Hub, Payment Gateway, Internet Access, SSL และ Add-on Services อีกมากมาย รับประกันคุณภาพสูง ด้วย Service Level Agreement (SLA) Internet Connectivity Uptime 99.90% และ IDC Infrastructure Uptime 99.99%


 • หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตาม ข้อกำหนดของบริษัท
4.หากมีข้อสงสัยในสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท สายด่วน 02-107-5034

คณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท เพาเวอร์ ซัพพอร์ต โซลูชั่น.

Image Client

คุณเอนก

กรรมการผู้จัดการ

Image Client

คุณอำนวย

กรรมการ • ติดตามเรา

บัญชีทางการบน AppLine ID @ptss   Facebook-PTSS.GRoup   linkedin.comwww.powertechnology.co.th

ซัพพอร์ต